Automatizarea proceselor GIS

Geoprocesarea reprezintă operaţia din GIS folosită la manipularea datelor spaţiale. O operaţie tipică de geoprocesare primeşte un set de date, execută o operaţie asupra lui şi returnează rezultatul operaţiei. Cele mai comune operaţii de geoprocesare includ: suprapunerea spaţială, selectarea şi analiza atributelor unei date, procesarea topologică, procesarea rasterelor şi conversia de date. Geoprocesarea ne permite să definim, să gestionăm şi să analizăm informaţiile folosite pentru a lua decizii ulterioare.

Să presupunem că suntem responsabili să aplicăm aceeaşi analiza pentru un număr mare de areale. Rularea aceluiaşi scenariu de mai multe ori se pretează automatizării procesului, având câteva beneficii majore, precum:

  • automatizarea face munca mai uşoară (odată automatizat, procesul poate fi folosit oridecâte ori este nevoie)
  • automatizarea face munca mult mai rapidă (executarea unei unelte automate este mai rapidă ca procesarea ‘manuală’)
  • automatizarea lucrează mult mai precis (sunt evitate erorile apărute din cauza utilizatorului)
  • automatizarea poate fi folosită atunci când este nevoie să se lucreze ‘în afara orelor’ sau analiza durează o perioadă lungă de timp.