Baze de date spaţiale

O bază de date spaţială este o bază de date optimizată pentru a stoca şi a interoga date care reprezintă obiecte definite într-un spaţiu geometric. Majoritatea bazelor de date permit reprezentarea obiectelor prin puncte, linii sau poligoane. Alte baze de date spaţiale au structuri mai complexe, cuprinzând obiecte 3D, aspecte topologice, reţele lineare sau TIN-uri.

O bază de date spaţială ne oferă abilitatea de:

  • a stoca o colecţie bogată de date spaţiale într-o locaţie centralizată
  • a aplica reguli sofisticate şi relaţii între date
  • definire a unor modele geospaţiale complexe (ex. topologii, reţele)
  • integrare a datelor spaţiale cu alte baze de date din IT
  • a folosi datele spaţiale la adevărata lor valoare.