Planificare teritorială urbană şi rurală

 

Planificarea teritorială se referă la un set de metode folosite de către sectorul public pentru a influenţa distribuţia populaţiei şi activităţilor în spaţii de dimensiuni şi trăsături diferite. Cuprinde discipline ca planificarea mediului înconjurător, transport urban sau regional sau modul de folosire şi gestionare a terenului şi cel mai adesea are ca produs final creearea unui plan de dezvoltare spaţial.

Principalele analize pot fi legate de:

  • inventarierea şi înregistrarea cadastrală a obiectelor naturale sau construite
  • creearea unui management al teritoriului folosind GIS
  • suport vizual pentru proiecte de investiţii şi atractivitatea terenului
  • actualizarea planurilor generale ale aşezării şi planuri tematice, într-o formă digitală
  • inventarierea clădirilor noi, vechi, a obiectivelor turistice, a reţelelor de transport, apă, gaz, canalizare etc.
  • modelare 3D a soluţiilor pentru planificare teritorială
  • studii fizico-geografice complexe ale aşezărilor