Prelucrarea şi analiza imaginilor satelitare

Disponibilitatea imaginilor satelitare de rezoluţie mare şi foarte mare a condus la dezvoltarea unor aplicaţii de neimaginat acum câteva decenii. Calitatea imaginilor satelitare se poate rezuma la rezoluţiile spaţiale, spectrale, radiometrice şi temporale. În plus, pentru o îmbunătăţire a rezultatelor, pot fi aplicate corecţii radiometrice, topografice sau atmosferice.

Interpretarea imaginilor satelitare reprezintă un proces decisiv în încercarea de a înţelege datele şi de a le da un înţeles.

Analiza imaginilor bazată pe obiecte (Object-based Image Analysis, OBIA) reprezintă o sub-disciplină a GIS-ului dedicată partiţionării imaginilor satelitare, şi nu numai, în obiecte semnificative şi evaluarea caracteristicilor acestora prin procesul de clasificare.

Câteva dintre cele mai întâlnite domenii care folosesc aplicaţii bazate pe imagini satelitare, sunt:

  • agricultura, monitorizarea infrastructurilor de irigaţii, identificarea dăunătorilor şi pagubelor produse de hazarde
  • geologie, studii costiere
  • mediu, caracterizarea biodiversităţii, exploatare forestieră, calitatea apei, gestionarea deşeurilor
  • planificare urbană, modul de folosire al terenului, transporturi
  • securitatea populaţiei, sisteme de avertizare în timp real, observarea Pământului, cartografie digitală
  • plus multe altele